Pernyataan Mutu

STAIMPRO BERTEKAD MENJADI PERGURUAN TINGGI TERKEMUKA

DAN PROFESIONAL DALAM BIDANG IPTEKS YANG BERBUDAYA MUTU

 DAN BERDAYA SAING BERDASARKAN  NILAI-NILAI ISLAM

YANG BERKEMAJUAN